bảng giá sơn nhà mới

 

1.báo giá sơn mykolor bao gồm cả nhân công và vật liệu

         Giá sơn My Color mịn cao cấp

            Đơn giá: 38.000 VNĐ/M²

         Kỹ thuật 1 lớp lót, 2 lớp màu

     Tư vấn màu sơn nhà đẹp miễn phí

                 Bảo hành 3-5 năm 

  Giá sơn My Color bóng cao cấp

       Đơn giá: 40.000 VNĐ/M²

   Kỹ thuật 1 lớp lót, 2 lớp màu

 Tư vấn màu sơn nhà đẹp miễn phí

            Bảo hành 3-5 năm


2.báo giá sơn kova cả nhân công và vật liệu

 

         Báo Giá Sơn Kova mịn cao cấp

             Đơn giá: 30.000 VNĐ/M²

         Kỹ thuật 1 lớp lót, 2 lớp màu

Tư vấn chọn màu sơn tường nhà đẹp miễn phí

                    Bảo hành 3 năm

 

          Báo Giá Sơn Kova bóng cao cấp

                Đơn giá: 40.000 VNĐ/M²

            Kỹ thuật 1 lớp lót, 2 lớp màu

Tư vấn chọn màu sơn tường nhà đẹp miễn phí

                      Bảo hành 3 năm


3.báo giá sơn dulux cả nhân công và vật liệu

         Báo giá sơn Dulux bóng cao cấp

             Đơn giá: 40.000 VNĐ/M²

         Kỹ thuật 1 lớp lót, 2 lớp màu

Tư vấn chọn màu sơn tường nhà đẹp miễn phí

                Bảo hành 3-10 năm

 

        Báo giá sơn Dulux mịn cao cấp

             Đơn giá: 33.000 VNĐ/M²

          Kỹ thuật 1 lớp lót, 2 lớp màu

Tư vấn chọn màu sơn tường nhà đẹp miễn phí

                 Bảo hành 3-10 năm

 


4.báo giá sơn jotun bao gồm cả nhân công và vật liệu

                 Giá Sơn Jotun mịn cao cấp

              Đơn giá: 30.000 VNĐ/M²

           Kỹ thuật 1 lớp lót, 2 lớp màu

Tư vấn chọn màu sơn tường nhà đẹp miễn phí

                   Bảo hành 3 năm

 

 

           Giá Sơn Jotun bóng cao cấp

             Đơn giá: 40.000 VNĐ/M²

 

           Kỹ thuật 1 lớp lót, 2 lớp màu

Tư vấn chọn màu sơn tường nhà đẹp miễn phí

                     Bảo hành 3 năm

 

 

WEBSITE NÀY SẮP HẾT HẠN, THỜI GIAN CÒN LẠI: -27 NGÀY

BẠN ĐƯỢC GIẢM GIÁ WEBSITE KHI GIA HẠN: CHI PHÍ THANH TOÁN: 39.000 VNĐ/ THÁNG  chưa bao gồm tên miền

Gia hạn trước 7 ngày khi hết hạn: Hotline: 0975.789.770 - 0985.600.452 - 01295.70.7777- Email: tam.bui@thongtingia.com- http://web39k.com